ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 29 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.86
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.71
  • การบริการ/อัธยาศัย9.29
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.64

รางวัลที่ได้รับ

4 ยอดขาย Lv 4/9
3 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 3/9
4 จำนวนลูกค้า Lv 4/9